Psykologtjänst i Skåne

Välkommen till Psykologtjänst i Skåne!

Nu kan du som är 18 år och däröver själv söka till oss för att göra en NP-utredning. Högkostnadsskydd gäller och du betalar endast vanlig patientavgift. Besök vår nya hemsida för mer information.